مدیریت  :    خانم رومی زاده

  • آموزش با متد دانشگاهی مولر بدون پرو

  • اموزش مانتو شلوار

  • کت ودامن وپالتو

  • لباس شب وعروس با دامنهای زاکپوزن وزیر سازهای لباس عروس

  • ‌اموزش سیسمونی

  • لباسهای کشی وریون

  • اموزش عیب اندام درالگوی افراد چاق

  • اموزش گدوزی بادست جواهر دوزی ربان دوزی درباردوزی

در پایان دوره با اعطای مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای

تلفن های تماس :

031-33375327

موبایل :

09131296549

اصفهان – خیابان مسجد سید – نزدیک پنج رمضان – کوچه ۳۱ – جنب درمانگاه بیمه اولین فرعی دست راست – پلاک ۴

فهرست