آموزشگاه رانندگی لاله –اصفهان

مدیریت : خانم دمارکش
فعالیت :
آموزشگاه رانندگی لاله بامدیریت سرکار خانم دمارکش
مجری طرح آموزش مهارت رانندگی
تاسیس 1349

توضیحات :

تلفن های تماس :
031-32285707 -031-32263794
موبایل :
09133688047

فکس :
32288652

نشانی :
اصفهان –خیابان پروین –نبش حکیم صفائی –جنب ویلا ی گل –آموزشگاه رانندگی لاله

فهرست