آموزشگاه رانندگی شریعتی

مدیریت : خانم مریم خاکی
فعالیت :
آموزش رانندگی با کادرمربیان مجرب خانم وآقا

توضیحات :

تلفن های تماس :
03142453219-03142701088
موبایل :

فکس :

نشانی :
اصفهان – نجف آباد – خیابان شریعتی – تقاطع بعد از پمپ بنزین امیرآباد – جنب پارک