آموزشگاه رانندگی لاله – اصفهان


مدیریت : خانم محبوبه دمارکش

فعالیت :

مجری طرح آموزش مهارت رانندگی

تاسیس 1349

تلفن های تماس : 

031-32285707

031-32263794

موبایل :

09133688047

فکس :

031-32288652

نشانی :

اصفهان –خیابان پروین –نبش حکیم سنایی–جنب ویلای گل –آموزشگاه رانندگی لاله

 

کد: 03

فهرست