آموزشگاه حسابداری دانش پژوهان – اصفهان


موسس  :  آقای دکتر علیرضا ملک پور

فعالیت:

آموزش دوره های حسابداری از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تمام نکات کلیدی حسابداری

با برگزاری 3 جلسه آموزش کار با نرم افزار حسابداری

با بهره گیری از اساتید باسابقه سازمان فنی و حرفه ای

آدرس وبسایت: https://daneshpajouhan.ac.ir/

تلفن های تماس :

 031-34315280

031-34315396

موبایل :

09354317270

آدرس: اصفهان – خیابان ملکشهر- خیابان مهدیه – کوچه 28 – آموزشگاه دانش یارانSS2-4-5S