آموزشگاه رانندگی لاله – اصفهان


مدیریت : خانم محبوبه دمارکش

فعالیت :

مجری طرح آموزش مهارت رانندگی

تاسیس 1349

اینستاگرام: https://www.instagram.com/ranandegi_laleh/

تلفن های تماس : 

031-32285707

031-32296163

موبایل :

09133688047

آدرس: اصفهان – خیابان پروین – چهارراه صباحی – خیابان صباحی – بعداز چهارراه سپیده کاشانی – آموزشگاه رانندگی لالهSS2-4-5S